Nieuwe naam tijdschrift

Het Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie gaat met ingang van het komende jaar anders heten: Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie. 

Omslag en binnenwerk gaan er ook anders uitzien, dit zijn de kleuren voor de jaargang 2016: 

tpepHet komende nummer zal in het teken staan van Mia Leijssen die in maart 2016 met emeritaat gaat. In dit themanummer staat een uitgebreid interview met haar en wordt in diverse bijdragen van collega's en (oud-)studenten de betekenis die zij heeft voor het vakgebied belicht. 

Ook starten we met de rubriek 'onderzoek' waar op regelmatige basis (internationaal) onderzoek op het gebied van persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie wordt besproken.

 

NVGzP-lidmaatschap voor VCgP-leden

De Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie (VCgP) is een samenwerking aangegaan met de NVGzP, de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. VCgP-leden die lid zijn of lid worden van de NVGzP ontvangen 10% korting op hun NVGzP-contributie. Daarmee kunnen VCgP-leden al voor € 108 per jaar lid worden van de NVGzP. Word je voor 1 januari lid, dan ontvang je bovendien als welkomstgeschenk het prachtige magazine ‘De Maakbare mens’. 

P3NL overlegt met Minister Schippers over Toekomstagenda GG

p3NLP3NL heeft, op uitnodiging van Minister Schippers (VWS), deel genomen aan het overleg over de Toekomstagenda GGZ. Jeroen Muller (voorzitter P3NL) heeft tijdens het gesprek uiteen gezet hoe P3NL aan kijkt tegen gepast gebruik. Naast P3NL waren de volgende partijen aangeschoven; NIP, LPGGZ, NVvP, GGZNL, MeerGGZ, ZN, INEEN, LVVP en V&VN.

PCE congres Lausanne april 2016

Van 15 tot 17 april 2016 zal in Lausanne (Zwitserland) het tweede PCE Europe congres worden georganiseerd, met als titel 'Growing a Person-Centered Society in Europe'. Judy Moore (UK) en Jean-Marc Randin (Zwitserland) geven hoofdlezingen. Meer informatie vindt u op de aankondiging en er is een call for papers, als u ideeën heeft om een presentatie te geven. 

Brief aan VGZ over kwaliteitsuitvraag GGZ

Het bestuur van de VCgP heeft deze week een brief verstuurd aan de Coöperatie VGZ over de door hen verstuurde kwaliteitsuitvraag GGZ aan contractanten werkzaam in de BGGZ en SGGZ. In de kwaliteitsuitvraag werd de Cliëntgerichte Psychotherapie niet genoemd. Ondanks dat de nieuwe federatie P3NL - waar ook de VCgP deel van uitmaakt - en de LVVP hier ook al contact over hebben gehad met VGZ, wilde het bestuur van de VCgP haar eigen zorgen over deze ontwikkeling rechtstreeks bij VGZ uitspreken.

U leest de brief hier.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!