VCgP Congres 30 september 2016

Bij deze nodigen we u uit voor ons congres op vrijdag 30 september 2016 in Burgers’ Zoo te Arnhem. We hebben dit jaar als thema: “Tussen de regels, buiten de lijntjes?” Persoonsgericht-experiëntiële psychotherapie anno 2016.

We hebben drie uitstekende sprekers bereid gevonden een plenaire lezing te houden. Uit Canada ontvangen we Antonio Pascual-Leone, collega van Les Greenberg en bekend van zijn boek over Emotion-Focused Therapy bij complex trauma. Bart Santen zal een lezing houden over focussen bij jeugdigen en Jim van Os zal een pleidooi houden voor een persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Met deze sprekers belooft het congres een prachtige dag te worden, met een goed overzicht van de stand van zaken in de wetenschap op dit moment.

Naast de gerenommeerde plenaire sprekers zijn nu ook de workshops bekend! Het is een buitengewoon boeiend aanbod geworden, passend bij de titel van ons congres.

De aanmelding is vanaf heden geopend. U leest meer over het congres, het programma en de prijzen via onze congrespagina. En let op: Het gereduceerde tarief geldt alleen voor inschrijvingen die zijn gedaan vóór 1 augustus aanstaande.

Alles over ROM voor vrijgevestigden

Iedere vrijgevestigd psycholoog is vanaf 1 oktober 2016 verplicht om zijn of haar ROM-data aan te leveren. Dit gaat via de klantportaal van Stichting Vrijgevestigden ROMmen. Het is vanaf nu mogelijk om u te registreren bij dit klantportaal. Doe dat nu al, zodat u alvast goed bent voorbereid. Ga hiervoor gelijk naar het klantportaal(via www.vrijgevestigde.nl

'In memoriam' Olaf de Haas

Wij ontvingen het verdrietige bericht dat op 12 mei 2016  is overleden: Olaf de Haas.

Olaf heeft zich vele jaren ingezet voor het cliëntgerichte gedachtegoed en in het verlengde daarvan voor onze vereniging en ons tijdschrift. Olaf was een periode voorzitter van de vereniging,  hij was hoofdopleider van de Cliëntgerichte  psychotherapie opleiding bij het RINO in Rotterdam. Daarnaast was hij van 2000 tot 2013 gewaardeerd columnist van  ons tijdschrift. 

Bij zijn afscheid hebben we hem en de congresbezoekers een boekwerkje met zijn verzamelde columns aangeboden. De tekst die Eli Kok, voorzitter van de vereniging, toen uitsprak, kunt u hieronder lezen. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. 

Privacy in de jeugdzorg

Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Daarom hebben gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals donderdag 23 juni in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. P3NL heeft dit manifest ondertekend.

Manifest betere geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid raakt ons allemaal. Een goede geestelijke gezondheid is voor ieder mens persoonlijk van belang, is een economische factor van betekenis en een belangrijke voorwaarde voor een vitale en veilige samenleving. Vanuit deze overtuiging namen Federatie OpvangGGZ NederlandInEenLHVLVVPPlatform MeerGGZP3NLRIBW Alliantie en V&VN het initiatief tot een manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!