Aanmelding bij Klachten en geschillenregeling P3NL geopend

Vanaf vandaag, 23 januari 2017, kunnen alle zorgverleners die zijn aangesloten bij NIP, VGcT, NVO,VEN, NVGzP, NVRG, VPeP, VKJP en NVVS, zich aanmelden bij de klachten en geschillenregeling zoals die door P3NL voor deze leden is opgesteld.

Via de website van P3NL: http://p3nl.nl/geschillenregeling kan iedere zorgverlener zich aanmelden. Voor alle zorgverleners die zich reeds via de email hebben aangemeld, geldt dat zij een link toegestuurd krijgen met daarin reeds een aantal gegevens die zijn ingevuld. Bij de definitieve aanmelding gaat men akkoord met de procedure en de bijbehorende reglementen. Deze documentatie is via dezelfde pagina beschikbaar.

Met de aanmelding is de voorwaarde in het Kwaliteitsstatuut dat elke zorgverlener een klachten en geschillenregeling moet hebben, ingevuld.

Bij de totstandkoming en de uitvoering van deze regeling zijn de volgende partijen betrokken:

  • P3NL als opdrachtgever namens de bij haar aangesloten leden
  • Cantrijn als partij die alle (financiële) administratie en registratie uitvoert
  • Klacht & Company die functioneert als klachtenfunctionaris
  • De Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg ingeval een klacht wordt doorgezet naar deze commissie.

Voor alle leden is er tevens een foldertekst beschikbaar die kan worden verwerkt in het eigen foldermateriaal of op de eigen website. Ook is er een afdrukbare versie van het klachtenformulier. Deze worden na aanmelding verstrekt.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op www.GGZKwaliteitsstatuut.nl kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden en ingevuld weer opsturen. Lees hieronder welke stappen u hiervoor kunt ondernemen. Als u voor 15 december 2016 uw kwaliteitsstatuut opstuurt, krijgt u voor 1 januari bericht of het is goedgekeurd. 

Alles over ROM voor vrijgevestigden

Iedere vrijgevestigd psycholoog is vanaf 1 oktober 2016 verplicht om zijn of haar ROM-data aan te leveren. Dit gaat via de klantportaal van Stichting Vrijgevestigden ROMmen. Het is vanaf nu mogelijk om u te registreren bij dit klantportaal. Doe dat nu al, zodat u alvast goed bent voorbereid. Ga hiervoor gelijk naar het klantportaal(via www.vrijgevestigde.nl

Nieuw logo VPEP

VPeP logo

Met dit logo, dat we op 30 september 2016 op ons congres presenteerden, laten we u zien dat we klaar zijn voor de toekomst. Samen met onze nieuwe naam luiden ze in dat we ons gedachtegoed fris en up-to-date houden. Binnenkort vindt u hier onze nieuwe website, aangepast aan de kleuren van het logo. 

Privacy in de jeugdzorg

Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Daarom hebben gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals donderdag 23 juni in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. P3NL heeft dit manifest ondertekend.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!