Herziening lidmaatschappen vanaf 2021

Tijdens de ledenvergadering d.d. 1 december 2020 is besloten de inrichting van de VPeP lidmaatschappen met ingang van 2021 te herzien.

De opleidingsroute die tot nu toe gevolgd moest worden om erkend VPeP-(psycho)therapeut te worden gaat gelden voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap ‘nieuwe stijl’ van de VPeP krijgt hierdoor meer gewicht.

De aparte erkenning VPeP-(psycho)therapeut komt te vervallen; een lid van de VPeP is in de nieuwe situatie per definitie een erkend lid.

Leden kunnen de volgende aanvullende erkenningen aanvragen:

 • VPeP Supervisor Psychotherapie
 • VPeP Leertherapeut Psychotherapie

De behandelkosten van een aanvraag voor erkenning zijn € 90,00. Bij twee gelijktijdige aanvragen zijn de kosten € 150,00.

Vul een aanvraagformulier in om een erkenning aan te vragen.

 

 

Informatie over erkenningen voor 2021:

Er zijn verschillende erkenningen die de VPeP toekende tot 2021

 • VPeP Persoonsgericht-experiëntieel Psychotherapeut
 • VPeP Opleider Psychotherapie
 • VPeP Supervisor Psychotherapie
 • VPeP Leertherapeut Psychotherapie
 • VPeP GZ-psycholoog Persoonsgericht experiëntieel Therapeut
 • VPeP Persoonsgericht-experiëntieel Therapeut
 • VPeP Emotion Focused Psychotherapeut
 • VPeP Emotion-Focused-Therapy Supervisor
 • VPeP GZ-psycholoog Emotion Focused Therapeut
 • VPeP Emotion Focused Therapeut

 

Criteria voor erkenning VPEP als Persoonsgericht-experiëntieel-psychotherapeut

1.Lidmaatschap van de VPeP.
1.2. Een BIG-registratie als psychotherapeut, klinisch psycholoog en/of psychiater
1.3. Een VPeP-opleiding persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, (zie Bijlage 4 HHR) gegeven door tenminste één VPeP-Opleider (zie artikel 4 HHR); alle onderdelen zijn met succes voltooid.
1.4. Leertherapie bij een VPeP-Leertherapeut (zie artikel 6 HHR). Dit kan individueel, tenminste 25 sessies van 45’, of in groepstherapie met maximaal 8 groepsleden en tenminste 40 sessies van 90’.
1.5. Supervisie van tenminste 25 zittingen bij maximaal twee VPeP-supervisors (zie artikel 5 HHR). Dit kan individueel met sessies van 45’ of in groepssupervisie met maximaal 4 groepsleden en sessies van 90’.
1.6. Een schriftelijke aanbeveling van een van de bovengenoemde VPeP-opleiders en van een van de bovengenoemde supervisors. Dit dienen verschillende personen te zijn.
1.7. Een VPeP erkende Persoonsgericht-experiëntieel-psychotherapeut ontvangt desgewenst een certificaat waarmee men lid kan worden van “The World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling” en daarmee de titel kan voeren van “Person-Centered & Experiential Psychotherapist”.

 

Criteria voor erkenning VPEP als GZ-psycholoog-Persoonsgericht-experiëntieel-therapeut

1.Lidmaatschap van de VPeP.
1.2. Een BIG-registratie als gezondheidszorg psycholoog.
1.3. Een VPeP-opleiding persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, (zie Bijlage 4 HHR) gegeven door tenminste één VPeP-Opleider (zie artikel 4 HHR); alle onderdelen zijn met succes voltooid.
1.4. Leertherapie bij een VPeP-Leertherapeut (zie artikel 6 HHR). Dit kan individueel, tenminste 25 sessies van 45’, of in groepstherapie met maximaal 8 groepsleden en tenminste 40 sessies van 90’.
1.5. Supervisie van tenminste 25 zittingen bij maximaal twee VPeP-supervisors (zie artikel 5 HHR). Dit kan individueel met sessies van 45’ of in groepssupervisie met maximaal 4 groepsleden en sessies van 90’.
1.6. Een schriftelijke aanbeveling van een van de bovengenoemde VPeP-opleiders en van een van de bovengenoemde supervisors. Dit dienen verschillende personen te zijn.
1.7. Een VPeP erkende Persoonsgericht-experiëntieel-psychotherapeut ontvangt desgewenst een certificaat waarmee men lid kan worden van “The World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling” en daarmee de titel kan voeren van “Person-Centered & Experiential Psychotherapist”.

 

Criteria voor erkenning VPEP als Persoonsgericht-experiëntieel-therapeut

Een VPeP-lid zonder BIG-registratie als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater kan deze erkenning krijgen.
Criteria voor erkenning erkenningen voor Emotion Focused Therapy (EFT)
Indien men de opleiding tot EFT-therapeut heeft voltooid (zie Bijlage 6 Huishoudelijk Regelement) kunnen de volgende VPeP-erkenningen worden verkregen:
Erkenning VPeP als Emotion-focused-psychotherapeut
Een VPEP- Persoonsgericht-experiëntieel-psychotherapeut kan deze erkenning verkrijgen.
Erkenning VPeP-GZ-psycholoog-Emotion-focused-therapeut
Een VPEP-GZ- psycholoog-Persoonsgericht-experiëntieel-therapeut kan deze erkenning verkrijgen.
Erkenning VPeP-Emotion-focused-therapeut
Een VPeP-lid zonder BIG-registratie als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater kan deze erkenning krijgen. Ook een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater met BIG-registratie maar zonder de erkenning genoemd in 3.1, 3.2 en 3.3. kan deze erkenning krijgen.

 

Criteria voor erkenning VPEP-Opleider

1. Tenminste drie jaar VPeP-psychotherapeut zijn.
2. Tenminste eenmaal met en/of onder verantwoording van een VPEP-opleider Psychotherapie een deel VPeP-opleiding (I, II of III, zie bijlage 4 HHR) persoonsgericht-experiëntiële-psychotherapie (ook cliëntgerichte-psychotherapie genoemd) te hebben gegeven.
3. Een aanbeveling van in 2 genoemde opleider.

 

Criteria voor erkenning VPEP-Supervisor

1. Tenminste vijf jaar Lid Psychotherapeut VPeP zijn.
2. Het moet aannemelijk zijn dat de aanvrager tenminste 2400 psychotherapie sessies cliëntgerichte psychotherapie heeft gedaan in de hoedanigheid van Lid Psychotherapeut VPeP-psychotherapeut. (Over een periode van 3 jaar zou dit ongeveer 20 sessies per week zijn).
3. Het ontvangen/gedaan hebben van minimaal 8 supervisie sessies over door betrokkene gegeven psychotherapiesupervisie, of het voltooid hebben van een door de VPeP erkende opleiding ‘Supervisie’. De supervisie over de psychotherapiesupervisie wordt gegeven door een VPeP-Supervisor, dit kan in de vorm van individuele supervisie van 45’ of groepssupervisie (2 tot 6 deelnemers) van 90’ (zie bijlage 5 HHR).
4. Men kan aan maximaal 3 supervisanten een door de VPeP erkende supervisie geven zonder al erkend te zijn als supervisor terwijl men bezig is met de supervisie opleiding of supervisie over de supervisie. Dit om te voorkomen dat men hiervoor geen supervisanten zou kunnen verwerven en daardoor niet aan de voorwaarde van 5.3. zou kunnen voldoen.
5. Na beëindiging van de supervisie over de supervisie of de opleiding supervisie legt de supervisor/opleider een schriftelijke verklaring af aan de supervisant waarin een oordeel wordt gegeven over het bereikte resultaat.
6. Bij het doen van de aanvraag voor toelating voegt de supervisant/supervisor een kopie van de in 5.5. genoemde verklaring toe aan deze aanvraag. Dit kan, bij uitzondering, betekenen dat het bestuur de titel weigert, zie artikel 10 HHR.
7. Een schriftelijke aanbeveling van twee supervisors en/of opleiders van de VPeP.

 

Criteria voor erkenning VPEP-Leertherapeut

1. Tenminste vijf jaar VPeP-psychotherapeut zijn.
2. Het moet aannemelijk zijn dat de aanvrager tenminste 2400 psychotherapie sessies cliëntgerichte psychotherapie heeft gedaan in de hoedanigheid VPeP- Psychotherapeut . (Over een periode van drie jaar zou dit ongeveer 20 sessies per week zijn).
3. Een schriftelijke aanbeveling van twee supervisors en/of opleiders van de VPeP.

 

Criteria voor erkenning Emotion Focused Therapy (EFT)

Indien men aanvullend de opleiding tot EFT-therapeut heeft voltooid (zie Bijlage 6 HHR) kunnen ook de volgende aanvullende VPeP-erkenningen worden verkregen:

- Emotion-Focused-Therapy Supervisor

- Emotion-focused-psychotherapeut

- GZ-psycholoog-Emotion-focused-therapeut

- Emotion-focused-therapeut

Zie het HHR en de bijlage voor meer informatie, of neem contact met ons op.