Georganiseerd door: Opleidingsinstituut PPO

Uitvoeringen:

19-12-2019 t/m 18-3-2020
Tijd 10:00 - 17:00
Locatie Groningen (NL)

25-1-2019 t/m 24-5-2019
Tijd 10:00 - 17:00
Locatie Groningen (NL)

Algemene beschrijving:

De persoonsgerichte psychotherapie heeft zich vanouds gespecialiseerd in de werkzaamheid van de therapeutische relatie en daarbinnen de aspecten empathie, echtheid, acceptatie en respect; de afgelopen decennia heeft deze stroming zich doorontwikkeld en zijn moderne, gedifferentieerde interventiemogelijkheden uitgewerkt. Persoonsgerichte psychotherapie is een door onderzoek ondersteunde vorm van psychotherapie. Vooral de emotiegerichte variant (Emotion Focused Therapy, EFT) is ruim onderzocht en ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. In de hier aangeboden module worden de basisconcepten van persoonsgerichte therapie en EFT behandeld. Deze worden vervolgens toegepast op as 1-stoornissen en cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Bovenstaande wordt zowel praktisch als theoretisch grondig behandeld, waarbij de theorie geïntegreerd wordt in de eigen beleving en in de therapiepraktijk. Dat wil zeggen: we verwerken de stof zo veel mogelijk vanuit de praktijk, waarbij theoretische en praktische aspecten worden besproken en toegepast vanuit casuïstiek van de cursisten (probleem gestuurd). Verder staat in deze module, in lijn met persoonsgerichte uitgangspunten, het verder exploreren en ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten van de cursist centraal.

Doel:

Verdiepende vorming in de cliënt-therapeut relatie, die gekenmerkt wordt door professioneel-gedifferentieerd hanteren van empathie, echtheid, acceptatie en respect.

Emotiegericht en procesgericht behandelen, waarbij de betekenis van klachten geëxploreerd wordt en daarnaast wordt gefocust op de kwaliteit van de emotionele beleving (Emotion Focused Therapy, EFT).

Proces bevorderend werken met cliënten met verschillende DSM-classificaties en problematieken, zowel op as 1 als as 2; daarbij zowel interactionele, experiëntiële als existentiële aspecten hanteren

Reflecteren over het eigen, persoonlijke voelen, denken en handelen in de therapeutische relatie.

VPeP Accreditatie:

10 punten

Minimum aantal deelnemers

12

Maximum aantal deelnemers

18

Aanwezigheidsplicht

(Let op! Voor een aantal verenigingen worden accreditatiepunten alleen toegekend als de deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomsten aanwezig is geweest. Raadpleeg hiervoor de betreffende accreditatiereglementen. Indien de deelnemers een deel van de cursus kunnen volgen dient u per bijeenkomst apart accreditatie aan te vragen.)

Inschrijfgeld per deelnemer

€ 1700,-

Totaal aantal contacturen van de nascholing (dus excl. pauzes)
50
Overige toelatingsvereisten

GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch psychologen, Basispsychologen die lid zijn van een Specialistische Psychotherapievereniging (SPV) of in opleiding daartoe zijn

Specificaties docenten

Dr. Grieteke Pool is als klinisch psycholoog- psychotherapeut werkzaam in het UMCG en heeft tevens een eigen praktijk. Zij is supervisor NVP en opleider, leertherapeut en supervisor van de VPEP.
Drs. Ries Buckers is als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam bij FACT MBT van Lentis. Hij is p-opleider bij Lentis en lid van de VPEP.

Meer informatie op de website van Opleidingsinstituut PPO