Datum: 13 december 2019

Plaats: Amsterdam

Omschrijving:

Congres voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten om hen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en hen te laten delen in de discussie over de maatschappelijk relevantie hiervan.

De Dag van de Psychotherapie heeft ook dit jaar weer een actueel thema: Hoe manifesteren de eerste 5 levensjaren zich in de eerste 5 minuten van psychotherapie?

Veel affectieve ervaringen en leerprocessen uit vroege ontwikkelingsfasen manifesteren zich tijdens psychotherapie. Al in de eerste minuten van een sessie ontvouwen deze patronen zich in het hier en nu, of we dat nou leuk vinden of niet.

We zien sporen uit een ver verleden terug in de dynamiek van het heden. Soms heel openlijk, soms heel bedekt: bij de deur, in de gang, naast de kapstok, op de sofa, in de stoel, aan tafel, in de groep. Wat doet de cliënt? En wat laat de partner? Hoe reageert het systeem? Waarmee gaat de groep aan de haal? De toon wordt gezet, de messen worden geslepen en de lakens worden uitgedeeld.

Dat vraagt om een professionele reactie: wat wordt de insteek voor vandaag? De eerste klap is een daalder waard. Want een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Maar hoe neem je als psychotherapeut de regie? Op basis van intuïtie? Op grond van het behandelmodel? Of middels specifieke psychotherapeutische interventies?

Met professor Karl Heinz Brisch en professor Patrick Luyten wordt ingezoomd op die veelzeggende eerste vijf minuten.

In de middag zijn er 10 verschillende parallelsessies die het thema vanuit de verschillende invalshoeken en referentiekaders belichten. Schrijver en presentator Stephan Sanders sluit de dag af.

VPeP Accreditatie:

2 punten

Meer informatie.