Onderdeel van de opleiding tot klinisch psycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Uitvoeringen:

30-1-2020 t/m 10-12-2020
Tijd 09:30 - 17:00
Locatie Nijmegen

6-9-2019 t/m 3-7-2020
Tijd 09:30 - 17:00
Locatie Nijmegen (NL)

Omschrijving en leerdoelen:

Na deze cursus is de deelnemer in staat tot:
zelfstandig reflecteren over de theorie en praktijk van persoonsgerichte, interactionele psychotherapieën, met name bij persoonlijkheidsproblematiek

Het bepalen van een gerichte indicatiestelling en diagnostiek: of en wanneer persoonsgerichte, interactionele psychotherapie wenselijk en geïndiceerd is bij existentiële problematiek, rouwverwerking, seksuele problematiek, relationele problemen, werkgerelateerde problemen en de belangrijkste psychische stoornissen: angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen.

Het zelfstandig uitvoeren van individuele persoonsgerichte, interactionele therapieën bij met name persoonlijkheidsproblematiek

Kritisch reflecteren over de eigen competenties en valkuilen aangaande een persoonsgerichte, interactionele psychotherapeutische behandeling en daarover mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren.
Geven van feedback aan medecursisten op een positief kritische wijze
Onderlinge intervisie.

 

Minimum aantal deelnemers

12

Maximum aantal deelnemers

18 (per groep)

Totaal aantal contacturen van de nascholing (dus excl. pauzes)

60

Docent:

dr. Anton Hafkenscheid, supervisor VPeP en VGCt