Specialisatie opleiding Focussen met kinderen
“Focussend omgaan met kinderen”

Omschrijving:

*Hoe onvoorwaardelijk kun jij met je aandacht bij kinderen zijn?
*Hoe kun jij bij kinderen hun probleemoplossend vermogen blijvend vergroten?
*Hoe kun je zorgvuldig voor je eigen proces zorgen, in het begeleiden van kinderen?
*Hoe kun jij jouw professionele vaardigheden en interventies verdiepen?

Visie: Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect, verdiepende interventies en vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de focusbegeleider naar het kind toe. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit.

Omdat Focussen een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen. Elke lesdag worden er stapsgewijs persoonlijke en praktische oefeningen aangeboden die je meteen kunt toepassen in je werk en in jouw contact met kinderen en jongeren. In het contact staat de ontwikkeling van eigen identiteit en evenwaardigheid met anderen centraal. Het is een zelfontdekkings- en veranderingsproces van ‘binnenuit’.

Werkwijze:

Alle onderdelen en facetten van de opleiding zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij werken vanuit het leermodel ontwikkeld door Ynse Stapert:

Model-leren: docenten staan model voor de focussende basishouding. De oefeningen die men krijgt aangeboden kunnen gebruikt worden in het werken met kinderen.

Ervaren: Leren door zelf oefeningen te ervaren en hierop te reflecteren.

Conceptualiseren: Vanuit de ervaring en het model ontstaan je eigen nieuwe concepten van waaruit jij gaat werken met cliënten, kinderen of ouders.

Aan de hand van concrete oefeningen, persoonlijke ervaringen en bespreking hiervan, zullen de deelnemers stap voor stap inzicht krijgen in de methodiek van het Focussen en worden handvatten gegeven en ontdekt die bruikbaar zijn voor hun eigen praktijk. De deelnemers worden uitgenodigd om eigen praktijksituaties in te brengen. Inclusief 2 individuele intervisie momenten gedurende het leerjaar. Daarnaast formuleer je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren.

Inbegrepen Literatuur: * Marta Stapert en Erik Verliefde: De kunst van het luisteren Communiceren met kinderen op school en thuis.

Doelgroep:

Voor: coaches, counselors, kindertherapeuten, begeleid(st)ers, opvoed(st)ers, docenten die focussen met kinderen willen integreren in hun aanpak . Focuservaring is niet noodzakelijk. Voorwaarde voor deelname is een relevante (sociaal, pedagogisch of agogisch) opleiding of daarmee vergelijkbare ervaring.

Data:

De opleiding tot Focussen met kinderen, is verdeeld over 5 x 2 dagen op vrijdag en zaterdag van 10 tot 16.30 u.

17/18 januari , 14/15 februari, 13/14 maart, 15/16 mei, 26/27 juni 2020

Plaats:

Psychotherapeutisch centrum “De Binnentuin” Spoorwegstraat 8, 3370 Boutersem; www.binnentuinboutersem.be

Docenten:

René Veugelers, Erwin Vlerick en Jessie Delooz.

Accreditaties:

De volgende beroepsverenigingen accrediteren deze jaaropleiding . Accreditaties: SRVB, ABvC, Registerplein, In aanvraag SKB, SKJ.

Deze jaartraining is onderdeel van de 4 jarige opleiding tot gecertificeerd KinderFocus Trainer aan The International Focusing Institute (TIFI) in New York www.focusing.org

Meer informatie.