congres2020aankondiging1De voorbereidingen voor het congres in 2020 zijn in volle gang. De VPEP en VVCEPC organiseren dit jaar een gezamenlijk congres dat plaats zal vinden in Grobbendonk (BE), op dezelfde locatie waar het NL-BE congres plaatsvond in 2015.

Het congres gaat vrijdagmiddag 2 oktober van start rond 13 uur en eindigt zaterdagmiddag rond 16.30 uur. Op vrijdagavond is er een walking dinner met aansluitend feest. Overnachten kan in het bijbehorende hotel of in de directe omgeving.

Voor VPEP-leden geaccrediteerd met 4 herregistratie-punten; overige accreditaties worden aangevraagd.

Bezoek de congreswebsite.

Vanwege de grote belangstelling voor Emotion Focused Therapy binnen Apanta Academy, is EFTiN opgericht.

EFTiN is een zelfstandig kennis- en opleidingscentrum en biedt bij- en nascholing aan professionals in de geestelijke gezondheidszorg. EFTiN richt zich op het onderwijzen van Emotie Focused Therapy en biedt masterclasses, workshops, trainingen en cursussen. EFTiN wil professionals inspireren, opleiden en de kracht van EFT laten ervaren.

EFTiN is opgericht door Juliette Becking en voortgekomen vanuit Apanta wat het brede(re) Persoonsgerichte en Experiëntiele onderwijs zal blijven hanteren. EFTiN en Apanta zullen een nauwe samenwerking onderhouden.

EFTiN is het enige opleidingsinstituut in Nederland dat officieel erkend is door de International Society Emotion Focused Therapy (isEFT).

Lees hier een kort interview met oprichter Juliette Becking, of neem een kijkje op de website voor uitgebreide informatie.

eftinlogo2 copy

We kunnen terugkijken op een geslaagd VPeP congres in 2019!

Het was een prachtige dag met mooie lezingen en workshops en veel fijne ontmoetingen, met meer dan 150 bezoekers en een goed bezochte ledenvergadering.

Een uitgebreid verslag volgt binnenkort in het Tijdschrift (tPeP.nl). Meer informatie over het programma is hier te lezen.

Hartelijk dank aan de congrescommissie en iedereen die aan het congres heeft meegewerkt of deelgenomen!

publiek copy
bl copy

Op 28 februari 2019 is de Generieke Module Psychotherapie gepubliceerd. De module beoogt duidelijkheid te bieden aan patiënten en professionals over wat psychotherapie is en beschrijft de kwaliteitscriteria, waaraan inhoud en organisatie van psychotherapie moeten voldoen. Hierbij zijn het perspectief van de patiënt en de bevoegd- en bekwaamheid van de behandelaar belangrijke uitgangspunten. De Generieke module Psychotherapie is te vinden op de ggz-standaarden website.

tpep cover 57 1

Nummer 1, 2019 van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie staat online!

Dit is het tweede themanummer over de erfenis van Eugene Gendlin, één van de 'founding fathers' van de Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie.

Over o.a. de joodse roots van het focussen en het systematisch aanleren van focussen bij diverse cliëntenpopulaties.

Ga naar het tijdschrift Persoons­gerichte experiëntiële Psychotherapie om dit bijzondere themanummer te lezen.

rouwkaartMB

Ons bereikte het droevige bericht dat Marijke Baljon, werkzaam als psychotherapeut te Groningen, donderdag 21 februari 2019 is overleden. Ze was sinds najaar 2017 ziek en is 70 jaar geworden. Tot 2009 werkte zij binnen het Topreferent Traumacentrum te Assen; daarna heeft zij haar werkzaamheden in eigen praktijk als psychotherapeut, leertherapeut en supervisor uitgebreid.

Marijke was een zeer gewaardeerd lid en onder een aantal jaren voorzitter van onze vereniging. Zij heeft bovendien vele jaren een waardevolle en actieve bijdrage geleverd aan de vereniging. Onder andere verzorgde ze Regio-bijeenkomsten in Noord-Nederland en produceerde de afgelopen 20 jaar vrijwel jaarlijks een publicatie in ons tijdschrift. In de afgelopen jaren publiceerde ze twee boeken, samen met enkele collega's; één over persoonsgerichte psychotherapie (Baljon, Pool, Takens, 2015) en één over trauma-behandeling (Baljon, Geuzinge, 2017). 

Daarnaast verzorgde ze binnen PPO-Groningen de afgelopen 20 jaar, samen met enkele collega's, onderwijs over Persoonsgerichte Psychotherapie ten behoeve van de opleidingen voor GZ-psychologen, Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen. Ook organiseerde ze sinds 2008 de opleiding tot Persoonsgericht Supervisor in Groningen (samen met Grieteke Pool, die deze organisatie nu zal overnemen), en nam ze deel aan de Supervisorencommissie van de NVP.

Wij zijn als bestuur dankbaar voor wat zij voor ons en ons gedachtegoed heeft betekend. We wensen haar familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

stars

De VPeP wenst iedereen veel empathie, zelf-actualisatie en verbinding in het nieuwe jaar!

tpep cover 400

Nummer 4, 2018 van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie staat online!

Dit is het eerste themanummer over de erfenis van Eugene Gendlin met daarin onder andere artikelen over de filosofie, de wetenschap en de praktijk van Gendlin's gedachtegoed en de verdere evolutie ervan.

Ga naar het tijdschrift Persoons­gerichte experiëntiële Psychotherapie om dit bijzondere themanummer te lezen.