In januari 2017 heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een niet dwingend advies uitgebracht over diverse therapievormen in de GGZ. Dit advies is uitgegeven als de ZN-circulaire ‘Therapieën ggz’, en ze adviseert over het al dan niet, of voorwaardelijk, voldoen van ggz therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. De circulaire adviseert ook in hoeverre verschillende therapievormen in het zorgpakket thuishoren.

Verschillende ggz-partijen (P3NL, NVP, LPPG, LVVP, NVvP, V&VN en GGZ Nederland) hebben er in een gezamenlijke brief aan Zorgverzekeraars Nederland op aangedrongen in het vervolg betrokken te worden bij de totstandkoming van dergelijke adviezen. De VPeP heeft de brief, als één van de verenigingen binnen P3NL, ook ondertekend.

De gezamenlijke partijen dringen met de brief bij Zorgverzekeraars Nederland aan om zowel procedureel als inhoudelijk goede afspraken te maken. Het concrete voorstel is dat niet alleen het Zorginstituut hiervoor eens per kwartaal aanschuift in het Kenniscentrum GGZ, maar dat er ook een vertegenwoordiging namens GGZ-partijen bij aanwezig is, zodat in gezamenlijkheid een veldbreed gedragen advies tot stand kan komen.

De VPeP staat achter de brief omdat we vinden dat het aan professionals is om aan te geven wat wetenschappelijk gezien goede en effectieve GGZ is. De VPeP dient, evenals andere beroepsverenigingen, betrokken te worden bij de beoordeling van de huidige stand van wetenschap en praktijk betreft ggz therapieën. Drie jaar geleden werden we verrast door het bericht dat het Kenniscentrum van Zorgverzekeraars Nederland de intentie had om de cliëntgerichte psychotherapie te plaatsen op de rode lijst in het door hen gehanteerde Dynamische overzicht van (psychologische) interventies binnen de GGZ. Als reactie hierop hebben Roelf Jan Takens en Wies Verheul in samenwerking met de Landelijke Vereniging Vrijgevestigden en Psychologen (LVVP) de evidentie voor de werkzaamheid van cliëntgerichte psychotherapie bij ZN onder de aandacht gebracht. De correspondentie met ZN is samengevat in een artikel dat in 2015 is verschenen in het tijdschrift (www.tpep.nl). De VPeP is blij dat de zorgen omtrent de ZN circulaire met deze gezamenlijke brief aandacht krijgen.

Lees hier de de ZN-circulaire ‘Therapieën ggz’.

Lees hier de brief van ggz-partijen aan NZ.