Binnen de geestelijke gezondheidszorg bestaat er veel onduidelijkheid omtrent behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen, en hierdoor wordt het beschikbare aanbod aan effectieve behandelingen niet volledig benut. P3NL, de overkoepelende federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen, heeft dit al meerdere malen aangekaart via verschillende kanalen, en blijft zich inzetten voor meer duidelijkheid.

P3NL wil graag dat er een einde komt aan de huidige situatie waarin bewezen effectieve behandelingen niet in aanmerking komen voor vergoeding, terwijl niet bewezen behandelingen wel vergoed worden.

Namens haar leden zou P3NL graag meer duidelijkheid zien omtrent de vergoeding van interventies:

  • die aantoonbaar effectief zijn;
  • die gebaseerd zijn op evidence based handelen;
  • waarvan de kwaliteit van de zorgverleners geborgd is via bijvoorbeeld een beroepsregistratie.

Persoonsgerichte psychotherapie, zoals aangeboden door psychotherapeuten die zijn aangesloten bij de VPeP, is aantoonbaar effectief en evidence based.

Andere behandelingen waarvoor dit relevant is zijn bijvoorbeeld systeemtherapie en seksuologie.

P3NL heeft daarom twee brieven opgesteld waarin hiervoor – naast andere knelpunten in de GGZ – aandacht wordt gevraagd. Eén brief is verstuurd aan de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer, en één aan het Zorginstituut Nederland.

De VPeP staat volledig achter het streven van P3NL om duidelijkheid omtrent vergoedingen van behandelingen te bevorderen en om vergoeding voor behandelingen die bewezen effectief zijn, waaronder persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, veilig te stellen.