Prof. dr. Siebrecht Vanhooren doet momenteel aan de Universiteit van Leuven onderzoek naar "focusing, existentiële thema’s en welzijn" door middel van een online vragenlijst. Bij deze een oproep aan jullie om bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van 'focussen' door de vragenlijst in te vullen.

Dit onderzoek wil de mogelijke samenhang begrijpen tussen het focussen, existentiële uitdagingen, zinvolheid, psychisch lijden en levenstevredenheid. De onderzoekers hopen op deze manier inzicht te krijgen in hoe 'focussen' mensen al dan niet kan helpen om beter om te gaan met levensproblemen en om meer welzijn te ervaren. Jouw bijdrage is dus belangrijk!

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Je anonimiteit is gedurende het volledige onderzoeksproces gewaarborgd.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Deelnemen kan tot 30 juni 2020!