rouwkaartMB

Ons bereikte het droevige bericht dat Marijke Baljon, werkzaam als psychotherapeut te Groningen, donderdag 21 februari 2019 is overleden. Ze was sinds najaar 2017 ziek en is 70 jaar geworden. Tot 2009 werkte zij binnen het Topreferent Traumacentrum te Assen; daarna heeft zij haar werkzaamheden in eigen praktijk als psychotherapeut, leertherapeut en supervisor uitgebreid.

Marijke was een zeer gewaardeerd lid en onder een aantal jaren voorzitter van onze vereniging. Zij heeft bovendien vele jaren een waardevolle en actieve bijdrage geleverd aan de vereniging. Onder andere verzorgde ze Regio-bijeenkomsten in Noord-Nederland en produceerde de afgelopen 20 jaar vrijwel jaarlijks een publicatie in ons tijdschrift. In de afgelopen jaren publiceerde ze twee boeken, samen met enkele collega's; één over persoonsgerichte psychotherapie (Baljon, Pool, Takens, 2015) en één over trauma-behandeling (Baljon, Geuzinge, 2017). 

Daarnaast verzorgde ze binnen PPO-Groningen de afgelopen 20 jaar, samen met enkele collega's, onderwijs over Persoonsgerichte Psychotherapie ten behoeve van de opleidingen voor GZ-psychologen, Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen. Ook organiseerde ze sinds 2008 de opleiding tot Persoonsgericht Supervisor in Groningen (samen met Grieteke Pool, die deze organisatie nu zal overnemen), en nam ze deel aan de Supervisorencommissie van de NVP.

Wij zijn als bestuur dankbaar voor wat zij voor ons en ons gedachtegoed heeft betekend. We wensen haar familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

stars

De VPeP wenst iedereen veel empathie, zelf-actualisatie en verbinding in het nieuwe jaar!

tpep cover 400

Nummer 4, 2018 van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie staat online!

Dit is het eerste themanummer over de erfenis van Eugene Gendlin met daarin onder andere artikelen over de filosofie, de wetenschap en de praktijk van Gendlin's gedachtegoed en de verdere evolutie ervan.

Ga naar het tijdschrift Persoons­gerichte experiëntiële Psychotherapie om dit bijzondere themanummer te lezen.

congresgeentekst

De inschrijving voor het VPeP congres dat op 24 mei 2019 zal plaatsvinden in Burgers Zoo te Arnhem is geopend! 

Titel: (G)een brug te ver!

Een wandeling óp en buiten de persoonsgerichte en experiëntiële paden.

Programma:

Na een letterlijk experiëntiële intro van het congres, zullen een tweetal sprekers het ochtendprogramma verzorgen. Ann Weiser-Cornell (USA) zal een plenaire lezing houden rondom het thema “focusing”. Verder zal Nele Stinckens (BE) zal de tweede lezing verzorgen. Na een uitgebreide lunch zal het congres vervolgd worden met een middagprogramma met workshops, waarin u de kans krijgt om te voelen, te beleven en 'be-lijven'.

Meer informatie vindt u hier

Details volgen binnenkort hier op de website en in onze nieuwsbrief!

Schrijf u nu in voor het congres!

tpep cover 400

In elk nummer van het tijdschrift Persoons­gerichte experiëntiële Psychotherapie zijn er enkele artikelen vrij toegankelijk en dus door iedereen gratis te lezen. Ook voor geintereseerden die niet lid of abonnee zijn is het tijdschrift dus een goede bron voor meer verdiepende informatie over Persoonsgerichtte experiëntiële Psychotherapie.

Ook in het recent uitgekomen derde nummer van 2018 enkele vrij toegankelijke artikelen:

'TAE - Thinking At The Edge' - Een artikel over de door Gendlin ontwikkelde techniek om onze innerlijk gevoelde kennis uit te drukken. 

En congresverslagen over het congres ''Doodswensen en de Psycholoog – stof tot reflectie' en het congres 'Existentie en Zingeving in de GGZ, op zoek naar nieuwe benaderingen'.

Les Greenberg, grondlegger van Emotion Focused Therapy, was in juni op het internationale congres van de International Federation of Psychotherapy in Amsterdam. Een verslag van het congres is te vinden in het tijdschrift Persoonsgerichte experientiele Psychotherapie.

Hier alvast een paar foto's, meer op de TPeP Twitter.

vanaerschot copy

greenberg copy

tpeplogo copy

Al jaren kent Nederland een toename in de toepassing van euthanasie in geval van ernstig lichamelijk of psychisch lijden, en euthanasie is een controversieel onderwerp in de samenleving. Hoe staan psychotherapeuten in deze discussie?  

Lies Bruggeman en Paul Sanders schreven over dit onderwerp in het meest recente nummer van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie. Lees hier het vrij toegankelijke opiniestuk: Huiver en ontvankelijkheid; hoe stellen wij ons als psycholoog/psychotherapeut op in het debat over euthanasie en voltooid leven?'

Op vrijdag 1 juni organiseert het NIP ook een studiemiddag over dit onderwerp.

beroepscode copy copy

De NVP heeft een nieuwe Beroepscode voor psychotherapeuten uitgebracht. Deze geldt vanaf 1 mei 2018 voor alle psychotherapeuten.

De nieuwe beroepscode betreft een actualisatie van de code uit 2007. Een aanpassing van de beroepscode uit 2007 was noodzakelijk gezien de ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en de daarmee samenhangende jurisprudentie.

Kijk voor meer informatie op de NVP website.

Lees hier de beroepscode.