ifpcongres

Van 7 tot en met 9 juni 2018 organiseert de NVP namens de International Federation for Psychotherapy (IFP) in Amsterdam een wereldcongres met als titel: ‘Psychotherapy, stronger through diversity’. Onder andere Leslie Greenberg zal een van de sprekers zijn. U kunt uw workshop of onderzoeksposter nog tot en met 10 februari 2018 indienen. Klik hier voor meer informatie.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg bestaat er veel onduidelijkheid omtrent behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen, en hierdoor wordt het beschikbare aanbod aan effectieve behandelingen niet volledig benut. P3NL, de overkoepelende federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen, heeft dit al meerdere malen aangekaart via verschillende kanalen, en blijft zich inzetten voor meer duidelijkheid.

P3NL wil graag dat er een einde komt aan de huidige situatie waarin bewezen effectieve behandelingen niet in aanmerking komen voor vergoeding, terwijl niet bewezen behandelingen wel vergoed worden.

Namens haar leden zou P3NL graag meer duidelijkheid zien omtrent de vergoeding van interventies:

  • die aantoonbaar effectief zijn;
  • die gebaseerd zijn op evidence based handelen;
  • waarvan de kwaliteit van de zorgverleners geborgd is via bijvoorbeeld een beroepsregistratie.

Persoonsgerichte psychotherapie, zoals aangeboden door psychotherapeuten die zijn aangesloten bij de VPeP, is aantoonbaar effectief en evidence based.

Andere behandelingen waarvoor dit relevant is zijn bijvoorbeeld systeemtherapie en seksuologie.

P3NL heeft daarom twee brieven opgesteld waarin hiervoor – naast andere knelpunten in de GGZ – aandacht wordt gevraagd. Eén brief is verstuurd aan de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer, en één aan het Zorginstituut Nederland.

De VPeP staat volledig achter het streven van P3NL om duidelijkheid omtrent vergoedingen van behandelingen te bevorderen en om vergoeding voor behandelingen die bewezen effectief zijn, waaronder persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, veilig te stellen.

tpeplogo copyHet tijdschrift is het kloppend hart van beide verenigingen, de VPeP en de VVCEPC en weerspiegelt hoe levend het gedachtegoed van de persoonsgerichte experiëntiële benadering is. Naast meer theoretisch ingestoken artikelen verschijnen er bijdragen waarin het ambacht van de clinicus centraal staat. In elk nummer verschijnen er congresverslagen en boekbesprekingen. Ook wordt in elk nummer een research-artikel besproken en toegelicht.

Inzendingen in al deze rubrieken zijn welkom!

  • Houd je je bezig met een (deel)onderwerp dat aandacht verdient?
  • Heb je een interessant congres bezocht of ben je van plan dat te doen?
  • Heb je een boek gelezen dat relevant is voor onze lezers? Of zag je dat aangekondigd?
  • Heb je een research-artikel gelezen dat een breder publiek verdient?

Neem gerust contact met ons op om je idee voor te leggen.Bekijk ook ‘richtlijnen voor auteurs’ die je al op weg kunnen helpen, www.tpep.nl/richtlijnen  

Mail met je ideeën en/of voorstellen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

VPeP congres'Wie niet waagt, wie niet verbindt'

Op vrijdag 17 november 2017 organiseren we ons congres met als titel: 'Wie niet waagt, wie niet verbindt'.

We willen stil staan bij drie niveaus van verbinden.
Maaike Afschrift (BE) zal een plenaire lezing houden over hoe de therapeut verbonden kan zijn met zichzelf als voorwaarde voor verbinding met de ander.
Kees Kooiman zal spreken over verbinden met de cliënt vanuit hechtingsperspectief.
Tot slot zal Trudy Dehue haar licht laten schijnen op verbinding tussen onze dagelijkse praktijk en de wetenschap.
Verder zullen er een aantal workshops worden gehouden. Bekijk de workshops.

U kunt zich nu inschrijven om deel te nemen aan dit congres. We hopen een programma te bieden waarin u inspiratie vindt te verbinden met uzelf, met uw cliënten en met elkaar als collega’s.

Bekijk meer informatie over het congres

We zien uit naar een mooie dag en heten u vast van harte welkom.Met vriendelijke groet,
Congrescommissie VPeP 2017:
Rien Bakker, Nicola Bogaarts, Pieter de Jong en Marja Sanders.

In januari 2017 heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een niet dwingend advies uitgebracht over diverse therapievormen in de GGZ. Dit advies is uitgegeven als de ZN-circulaire ‘Therapieën ggz’, en ze adviseert over het al dan niet, of voorwaardelijk, voldoen van ggz therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. De circulaire adviseert ook in hoeverre verschillende therapievormen in het zorgpakket thuishoren.

Verschillende ggz-partijen (P3NL, NVP, LPPG, LVVP, NVvP, V&VN en GGZ Nederland) hebben er in een gezamenlijke brief aan Zorgverzekeraars Nederland op aangedrongen in het vervolg betrokken te worden bij de totstandkoming van dergelijke adviezen. De VPeP heeft de brief, als één van de verenigingen binnen P3NL, ook ondertekend.

We interviewen Nele Stinckens en Claude Missiaen over QIT-online, een persoonsgerichte manier van ROM’men.
Hieronder de link voor het verslag van het complete interview.

Verslag interview Nele Stinckens en Claude Missiaen

Vanaf 23 januari 2017 kunnen alle zorgverleners die zijn aangesloten bij NIP, VGcT, NVO,VEN, NVGzP, NVRG, VPeP, VKJP en NVVS, zich aanmelden bij de klachten en geschillenregeling zoals die door P3NL voor deze leden is opgesteld. Via de website van P3NL:  kan iedere zorgverlener zich aanmelden.

De beroepsverenigingen NVO, NIP, VKJP, NVRG, NVP, NVGzP, VPeP, BPSW, VGCt, VEN en P3NL reageerden op 23 november 2016 gezamenlijk op de internetconsultatie van de wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Met deze wijziging wordt als verplicht element in de meldcode een afwegingskader opgenomen op basis waarvan professionals het risico op en de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen. Cruciaal in deze wijziging is ook dat in het besluit wordt ingevoegd dat de melding altijd gedaan wordt indien de toepassing van het afwegingskader leidt tot de conclusie dat het gaat of zou kunnen gaan om ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Dit betekent dus dat er ook gemeld moet worden als er sprake is van een vrijwillig hulptraject. Als beroepsverenigingen hebben we hier opnieuw kritisch en met zorgen op gereageerd, maar ook aangegeven graag mee te werken aan het op te stellen afwegingskader.

De voorgestelde wijziging realiseert een belangrijk onderdeel van het advies ‘aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis’ dat de staatssecretaris op 4 oktober naar de Kamer stuurde. Dit advies heeft tot doel om te komen tot een systematische manier van werken aan de veiligheid van kwetsbare mensen in huiselijke kring. Begin oktober 2016 reageerden we als beroepsverenigingen al gezamenlijk op dit advies.

We blijven als beroepsverenigingen twijfels houden over de effectiviteit van de voorgestelde meldplicht en grote zorgen over de negatieve effecten die deze kan hebben op de vertrouwensrelatie en de bereidheid hulp te zoeken. We vragen ons ten sterkste af of de meldplicht voor het beoogde effect gaat zorgen. Mocht toch besloten worden tot deze wijziging van het Besluit, dan zal de professional daarover in ieder geval voorafgaand en tijdens het hulptraject in alle openheid met cliënten moeten spreken. Het borgen van de vertrouwensrelatie valt, ook in ernstige gevallen, onder de professionele verantwoordelijkheid van professionals. Zij zijn daarop aan te spreken op grond van hun beroepscodes. Hiervoor hebben wij aandacht gevraagd.