Binnen zes maanden na de eerste bespreking hebben 13 verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hun handtekening gezet onder het besluit om nauwer te gaan samen werken. De partijen gaan deze samenwerking aan om de kwaliteit van zorg voor patiënten en een professionele beroepsbeoefening de belangrijkste thema’s te maken binnen de GGZ. Tegelijkertijd willen zij hiermee, als vertegenwoordigers van bijna 20.000 (vrijgevestigde) zorgaanbieders, de professionele frustraties van de behandelaars verminderen door de wetenschappelijke vakkennis centraal te stellen binnen de GGZ. Zodat de beroepsgroep binnen de mogelijkheden van de ‘Haagse beleidsontwikkeling’ zoveel als mogelijk over het eigen vak kan beslissen en er zo voor zorgt dat verantwoorde zorg wordt geboden aan cliënten en patiënten.

Op vrijdag 6 juni zal de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling weer haar jaarlijkse junidag organiseren. De locatie is het psychiatrisch centrum Bethanië in Zoersel (BE), 40 kilometer onder Breda.

Het belooft een boeiende dag te worden, met onder andere Shaun Phillips uit Canada die een plenaire lezing en een workshop zal geven rond Focusing Oriented Therapy bij complex trauma. Verder spreken Kurt Renders, Anja van Looveren, Greet Vanaerschot, Olivier Givron, Siebrecht Vanhooren en Jessica Delooz.

Op de VVCEPC-website vindt u meer informatie over het programma en kunt u zich aanmelden.

Samenwerking van verenigingen van psychologische professionals in de gezondheidszorg krijgt vorm.

Een groot aantal verenigingen van psychologische professionals in de gezondheidszorg kwam op 3 april bij elkaar om verder te praten over de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking. Dit overleg was een vervolg op een eerdere bijeenkomst in januari. In krap twee maanden is geïnventariseerd wat de mogelijkheden om samen te werken zijn. De resultaten zijn aan alle deelnemende partijen gepresenteerd. De hoogste prioriteit betreft het behartigen van de belangen van de leden richting politiek en zorgverzekeraars. Daarbij is het motto: 'Er mag niet meer over de beroepsgroep besloten worden, maar door de beroepsgroep zelf'!

Televisieprogramma Zembla had op 17 april 2014 een uitzending over de jacht op medische gegevens.

Deze uitzending is van belang voor zowel burgers/patiënten als professionals die zich zorgen maken over de exclusieve sturingsmacht van zorgverzekeraars, zoals die wordt uitgeoefend op basis van eenzijdig opgelegde contracten. Voor professionals is de "keuze" eenvoudig: even tekenen bij het kruisje.

Angelique Timmerman, Internationaal vertegenwoordiger van de VCgP in PCE Europe en de WAPCEPC, heeft een overzicht gemaakt van de internationale ontwikkelingen in het cliëntgerichte. Lees hieronder verder. 

Vijftien verenigingen van psychologische professionals in de gezondheidszorg gaan de mogelijkheden onderzoeken voor betere samenwerking en bundeling van krachten. Dat is de uitkomst van het brede overleg dat op 30 januari 2014 plaatsvond in het ‘Huis van de Psychologie’ in Utrecht.

Vrijdag 13 december  bleek voor onze vereniging geen ongeluksdag. Op het NVP-congres dat op die dag in Amsterdam werd gehouden, werd  aan Anton Hafkenscheid, lid van zowel de VCgP als de VCGT, de Wim Trijsburgprijs toegekend. Het feit dat Anton zich sterk maakt voor integratieve psychotherapie was voor de jury een belangrijk criterium. Wij zijn hier extra verheugd over omdat wij als bestuur Anton hebben voorgedragen. 
Vanzelfsprekend willen wij Anton van harte gelukwensen. Voor meer informatie wil ik verwijzen naar de NVP-site.

Eli Kok,
voorzitter VCgP.

Het is de afgelopen tijd spannend geweest rondom de positie van de psychotherapeut. We zijn verheugd dat minister Schippers (van Volksgezondheid) op 2 juli heeft besloten dat psychotherapeuten, naast onder andere GZ-psychologen en klinisch (neuro)psychologen, ook als zij vrijgevestigd zijn, hoofdbehandelaar mogen blijven. De minister heeft hiermee het advies van de Inspectie van de gezondheidszorg (IGZ) niet overgenomen. In de komende twee jaar zal er nader onderzoek plaatsvinden, waarna een besluit zal worden genomen voor de periode vanaf 2015. 


Hier vindt u de brief die namens de veldpartijen aan de minister is gestuurd en hier vindt u de brief terug van de minister. Voor actuele informatie verwijzen wij naar de site van de BVP en van de NVVP.